SETSKOG SOKN

1960 LØKEN post.loken@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 107 stemmer

Medlemmer

KÅRE JOHANNES ØSTBY f. 1976 , Personlig assistent
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
TURID KIND EKROLL f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
GRO MIKALSEN f. 1974 , Pleiemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
LIV ANITA THORVALDSEN f. 1971 , Assistent
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
KATE MERETE MIKALSEN f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer

Varamedlemmer

LARS ANDREAS GRASMO f. 1976
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
LIV ANITA HÅBYE f. 1974
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KÅRE JOHANNES ØSTBY f. 1976, Personlig assistent Setskog
2
GRO MIKALSEN f. 1974, Pleiemedarbeider Setskog
3
LIV ANITA THORVALDSEN f. 1971, Assistent Bjørkelangen
4
TURID KIND EKROLL f. 1945, Pensjonist Setskog
5
KATE MERETE MIKALSEN f. 1970 Setskog