SØNDRE HØLAND SOKN

1960 LØKEN 67 20 53 00 post.loken@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 361 stemmer

Medlemmer

EILEEN NILSEN HELLESJØ f. 1973 , Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer
BJARNE BERGSJØ f. 1962 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
CECILIE MAGNÆS MYHRVOLD f. 1976 , Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 383 stemmer
IDA MERETE NATRUD f. 1970 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
ERLEND FOSEN FROGNER f. 1982 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 374 stemmer
ARNE JØRGEN GANGNES f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
SVEINUNG TRØMBORG f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
ESPEN SKARVANG f. 1981 , IT leder
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer

Varamedlemmer

THORBJØRN HANSEN f. 1960 , Førstekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
MARI IREN BUNES f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ERLEND FOSEN FROGNER f. 1982, Lærer Hemnes
2
EILEEN NILSEN HELLESJØ f. 1973, Sekretær Hemnes
3
ESPEN SKARVANG f. 1981, IT leder Hemnes
4
CECILIE MAGNÆS MYHRVOLD f. 1976, Miljøarbeider Hemnes
5
IDA MERETE NATRUD f. 1970, Lærer Hemnes
6
BJARNE BERGSJØ f. 1962, Lærer Hemnes
7
ARNE JØRGEN GANGNES f. 1953, Pensjonist Hemnes
8
THORBJØRN HANSEN f. 1960, Førstekonsulent Hemnes
9
SVEINUNG TRØMBORG f. 1943, Pensjonist Hemnes
10
MARI IREN BUNES f. 1951, Pensjonist Hemnes