SØNDRE HØLAND SOKN

Haldenveien 1246, 1960 LØKEN 67 20 53 00 post.loken@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 361 stemmer

Medlemmer

Eileen Nilsen Hellesjø f. 1973 , Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer
Bjarne Bergsjø f. 1962 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
Cecilie Magnæs Myhrvold f. 1976 , Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 383 stemmer
Ida Merete Natrud f. 1970 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Erlend Fosen Frogner f. 1982 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 374 stemmer
Arne Jørgen Gangnes f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
Sveinung Trømborg f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
Espen Skarvang f. 1981 , IT leder
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer

Varamedlemmer

Thorbjørn Hansen f. 1960 , Førstekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
Mari Iren Bunes f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ERLEND FOSEN FROGNER f. 1983, Lærer Hemnes
2
EILEEN NILSEN HELLESJØ f. 1974, Sekretær Hemnes
3
ESPEN SKARVANG f. 1982, IT leder Hemnes
4
CECILIE MAGNÆS MYHRVOLD f. 1977, Miljøarbeider Hemnes
5
IDA MERETE NATRUD f. 1971, Lærer Hemnes
6
BJARNE BERGSJØ f. 1963, Lærer Hemnes
7
ARNE JØRGEN GANGNES f. 1954, Pensjonist Hemnes
8
THORBJØRN HANSEN f. 1961, Førstekonsulent Hemnes
9
SVEINUNG TRØMBORG f. 1944, Pensjonist Hemnes
10
MARI IREN BUNES f. 1952, Pensjonist Hemnes