FROGNER SOKN

Linjegården Tverrveien 1, 1920 SØRUMSAND 63 86 79 50 kirkekontoret@sorumkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 289 stemmer

Medlemmer

Martin Ulvestad f. 1980 , Sjåfør
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Knut Arild Nupen f. 1974 , Produktutvikler
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Brit Elin Nordbø Wilberg f. 1974 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer
Trygve Anthonisen f. 1961 , Økonomisjef
Nominasjonskomiteens liste 302 stemmer
Karin Margrethe Anthonisen f. 1961 , Ped. leder
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
Jakob Gakkestad f. 1958 , Forsker
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer

Varamedlemmer

Anne Synnøve Ropstad f. 1982 , Kateket
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer
Lilian May Sabuni f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
Helge Seiertun f. 1951 , Pensjonert sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BRIT ELIN NORDBØ WILBERG f. 1976, Helsefagarbeider
2
JAKOB GAKKESTAD f. 1960, Forsker
3
KNUT ARILD NUPEN f. 1976, Produktutvikler
4
ANNE SYNNØVE ROPSTAD f. 1984, Kateket
5
HELGE SEIERTUN f. 1953, Pensjonert sivilingeniør
6
KARIN MARGRETHE ANTHONISEN f. 1963, Ped. leder Frogner
7
TRYGVE ANTHONISEN f. 1963, Økonomisjef Frogner
8
MARTIN ULVESTAD f. 1982, Sjåfør Frogner
9
LILIAN MAY SABUNI f. 1978 Frogner