ULLENSAKER SOKN

Børserudvegen 2, 2040 KLØFTA 63 92 65 20 ullensaker@ullensaker.kirkene.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 535 stemmer

Medlemmer

Marit Hilde Lauten Kopperud f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 628 stemmer
Kristoffer Eknes f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 587 stemmer
Else Marie Langbakk f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 562 stemmer
Gro Carol Molberg f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 557 stemmer
Camilla Svensson f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 547 stemmer
Inger Bente Brenn f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 545 stemmer
Svein Guttorm Hortemo f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 537 stemmer
Thomas Iversen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 535 stemmer

Varamedlemmer

Knut Erling Skreden f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 521 stemmer
John Terje Karlsen f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 522 stemmer
Anne Grethe Kinnsbekken f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer
Josiane Michele Ngassam f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 524 stemmer
Vigdis Skaar Nygaard f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 524 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste