UDENES SOKN

Rådhusgata 9B, 2150 ÅRNES 63 91 12 80 post@nes.kirker.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 189 stemmer

Medlemmer

Marianne Slette Granum f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
SOFIE GRØNBAKKEN f. 1997
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Ann Kristin Grønbakken f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Hilde Merethe Fristad Rudolph f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer

Varamedlemmer

Larisa Bull f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Beate Gulbrandsen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Laila Koldingsnæs Myrvold f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Vigdis Roaldstveit Lønning f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
Camilla Aanestad f. 1971
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANN KRISTIN GRØNBAKKEN f. 1969 Neskollen
2
SOFIE GRØNBAKKEN f. 1999 Neskollen
3
MARIANNE SLETTE GRANUM f. 1976 Neskollen
4
LARISA BULL f. 1966 Neskollen
5
HILDE MERETHE FRISTAD RUDOLPH f. 1975 Neskollen
6
BEATE GULBRANDSEN f. 1966 Neskollen
7
LAILA KOLDINGSNÆS MYRVOLD f. 1948 Skreppeng
8
VIGDIS ROALDSTVEIT LØNNING f. 1946 Neskollen