FENSTAD SOKN

Rådhusgata 9B, 2150 ÅRNES 63 91 12 80 post@nes.kirker.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 226 stemmer

Medlemmer

Tor Granmo f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Johny Brekke f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Anita Lindholt f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer
Ragnhild Berg Hagen f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Sverre Rimstad f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Rune Sjølie f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer

Varamedlemmer

Tove Margareth Hansen Hogsnes f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
Eva Våler f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 235 stemmer
Frida Haugen f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer
Ingveig Hilde Olberg f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Kate Ivonne Vandvik Liberg Wattengård f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TOR GRANMO f. 1955 Fenstad
2
FRIDA HAUGEN f. 2001 Fenstad
3
RUNE SJØLIE f. 1968 Vormsund
4
EVA VÅLER f. 1951 Brårud
5
JOHNY BREKKE f. 1957 Fenstad
6
ANITA LINDHOLT f. 1970 Fenstad
8
INGVEIG HILDE OLBERG f. 1950 Fenstad
9
RAGNHILD BERG HAGEN f. 1981 Brårud
11
SVERRE RIMSTAD f. 1946 Fenstad