STENSGÅRD SOKN

Nannestadvegen 245, 2030 NANNESTAD 66 10 55 90 liv.embre@nannestad.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 83 stemmer

Medlemmer

Ragnhild Storstein f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
Marianne Østli Nysveen f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Bente Nordby f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
Håvard Østli Nysveen f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Jorun Marie Hultgren Skryseth f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Doris Glesåen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer

Varamedlemmer

Astrid Ingine Magnussen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
Mette Christin Nordsveen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Marit Helene Østli f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste