HURDAL SOKN

Torget 7, 2090 HURDAL 63 98 73 02 hurdal@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 262 stemmer

Medlemmer

Tor Grønvik f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Anne Marit Høsteland f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Birgitte Hoel-Knai f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Grethe Aasen Schjøll f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Ståle Kjetil Buraas f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer
Nancy Rønning f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 278 stemmer

Varamedlemmer

Trude Iren Trondsen Grytbakk f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
Torfrid Opheimshaug Hystad f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 269 stemmer
Olav Vold f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Eva Berg Knai f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Silje Susanne Alvestad f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste