HURDAL SOKN

2090 HURDAL 63 98 73 02 hurdal@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 262 stemmer

Medlemmer

TOR GRØNVIK f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
ANNE MARIT HØSTELAND f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
STÅLE KJETIL BURAAS f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
BIRGITTE HOEL-KNAI f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
NANCY RØNNING f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
GRETHE AASEN SCHJØLL f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer

Varamedlemmer

OLAV VOLD f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer
EVA BERG KNAI f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
TRUDE IREN TRONDSEN GRYTBAKK f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
TORFRID OPHEIMSHAUG HYSTAD f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
SILJE SUSANNE ALVESTAD f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste