MANGLERUD SOKN

Byggveien 10, 0680 OSLO 23 62 99 40 post.manglerud@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 486 stemmer

Medlemmer

Kamilla Svege Lunde f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer
Maria Øygard f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 551 stemmer
Helge Fagerslett Vatne f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
Ole Magnus Mostad f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 506 stemmer
Espen Skogstad f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 500 stemmer
Svanhild Lovise Fauskrud f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer

Varamedlemmer

Tale Vikesund f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 485 stemmer
Kristina Berit Holst f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 483 stemmer
Stein Ellef Villumstad f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer
Harald Magne Glomdal f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 482 stemmer
Lars Martin Lunde f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste