VANG SOKN

Holsetgata 2, 2317 HAMAR 625 63 750 post.hamar@kirken-hamar.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 704 stemmer

Medlemmer

Ane Børresen f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 781 stemmer
Inger Marie Steinsland Fæster f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 743 stemmer
Arild Berg f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 743 stemmer
Ole Anders Tomter f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 732 stemmer
Espen Liljan Bjerkås f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 721 stemmer
Cathrine Arnesen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 718 stemmer

Varamedlemmer

Olav Slagsvold f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
August Aasen f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 695 stemmer
Elin Gullhav f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 698 stemmer
Tove Ingrid Maurstad Tuko f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 677 stemmer
Maria Yran f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 691 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER MARIE STEINSLAND FÆSTER f. 1969 Vang på Hedmarken
2
ARILD BERG f. 1968 Ridabu
3
ESPEN LILJAN BJERKÅS f. 1985 Hamar
4
ANE BØRRESEN f. 1977 Vang på Hedmarken
5
CATHRINE ARNESEN f. 1971 Ridabu
6
AUGUST AASEN f. 1997 Ridabu
7
ELIN GULLHAV f. 1963 Ridabu
8
OLE ANDERS TOMTER f. 1961 Vang på Hedmarken
9
TOVE INGRID MAURSTAD TUKO f. 1948 Vang på Hedmarken
10
MARIA YRAN f. 1976 Ridabu
11
KARIN KRISTINE RICHARDSEN f. 1975 Ridabu
12
OLAV SLAGSVOLD f. 1984 Ridabu
13