STANGE SOKN

Vollasvingen 1, 2335 STANGE 62 57 89 30 sokneprest.stange@stange.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 388 stemmer

Medlemmer

Eleonora Eikemo Hagen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 457 stemmer
Vegard Fikke f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 446 stemmer
Trond Enemo f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 445 stemmer
Ragnhild Edith Nyhus f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 420 stemmer
Arnfinn Bjørgen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 418 stemmer
Kristin Gjerstad f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 413 stemmer
Grete Ostnes Hubred f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 396 stemmer
Elin Harkestad f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 390 stemmer

Varamedlemmer

Kjell Arne Westad Karterud f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
Geir Langseth f. 1970
Tilføyd valgbar person 11 stemmer
Magne Løkken f. 1952
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Hans Olav Seierstad f. 1951
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Thor Oscar Ruud Olsen f. 1940
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste