TANGEN SOKN

Tangstubakken 7, 2337 TANGEN 62 57 89 30 grym_johan@hotmail.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 229 stemmer

Medlemmer

Bjørnar Johnsen f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
Liv Berit Westby f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
Jarand Larsen f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer
Marit Trosviken f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
Johanne Melbye f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
Elin Johnsen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Bjørn Inge Sveine f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Laila Bjørum f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer

Varamedlemmer

Else Karin Nordnes f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
Kjetil Sørli Krøtøy f. 1967
Tilføyd valgbar person 8 stemmer
Arvid Gunstein Bang f. 1945
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Ellen Mohaugen f. 1961
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Tore Langberg Larsen f. 1975
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRNAR JOHNSEN f. 1982 Tangen
2
LAILA BJØRUM f. 1954 Espa
3
ELSE KARIN NORDNES f. 1950 Espa
4
JARAND LARSEN f. 2002 Tangen
5
ELIN JOHNSEN f. 1951 Tangen
6
LIV BERIT WESTBY f. 1963 Tangen
7
MARIT TROSVIKEN f. 1950 Tangen
8
JOHANNE MELBYE f. 1959 Tangen
9
BJØRN INGE SVEINE f. 1979 Espa