VALLSET SOKN

Skalbergvegen 38, 2330 VALLSET 62 57 89 30 sokneprest.vallset@stange.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 254 stemmer

Medlemmer

Lene Rigmor Prestaasen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
Jan Sigmund Jensen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 278 stemmer
Gunnhild Slåtten f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Marian Skutlaberg f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
Randi Wolden Østbakk f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
Knut-Arne Mæhlum f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
Sidsel Undseth Bakke f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
Odd Willy Løvbakke f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 263 stemmer

Varamedlemmer

Randi Johanne Linholt Engen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Grete Grønlund Skaaraas f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Mona Stende f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Anne Haugen Mikkelsen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 253 stemmer
Ingvild Brynjulvsrud f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste