VALLSET SOKN

Skalbergvegen 38, 2330 VALLSET 62 57 89 30 sokneprest.vallset@stange.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for VALLSET SOKN
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste