MO SOKN

2130 KNAPPER 62 97 88 20 tt844@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 294 stemmer

Medlemmer

Anne Lene Snekkerlien Sundet f. 1970 , Lærer - Sand sentralskole
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
Tone Helen Sæther f. 1964 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
Bjørn Ivar Lund f. 1987 , Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
Robin Moseter f. 2001 , Student
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
Finn Egil Sandmo f. 1958 , Pensjonert offiser
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
Harald Ottar Trøseid f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer

Varamedlemmer

Irene Bekken f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Ragnhild Trøseid Mathisen Olsberg f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
Grethe Veronica Nordhagen Rode f. 1975 , Sivil Ind.des./gründer
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Bodil Carlson f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
Anne Victoria Heiberg f. 1963 , Daglig leder Tonergarden
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
FINN EGIL SANDMO f. 1960, Pensjonert offiser Gardvik
2
ANNE LENE SNEKKERLIEN SUNDET f. 1972, Lærer - Sand sentralskole Knapper
3
HARALD OTTAR TRØSEID f. 1955, Pensjonist Austvatn
4
BODIL CARLSON f. 1946, Pensjonist Gardvik
5
ROBIN MOSETER f. 2003, Student Knapper
6
IRENE BEKKEN f. 1951, Pensjonist Gardvik
7
GRETHE VERONICA NORDHAGEN RODE f. 1977, Sivil Ind.des./gründer Austvatn
8
BJØRN IVAR LUND f. 1989, Butikkmedarbeider Gradvik
9
TONE HELEN SÆTHER f. 1966, Adjunkt Gardvik
10
ANNE VICTORIA HEIBERG f. 1965, Daglig leder Tonergarden Gardvik
11
RAGNHILD TRØSEID MATHISEN OLSBERG f. 1945, Pensjonist Austvatn