SØRE OSEN SOKN

Liavegen 25, 2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 91 stemmer

Medlemmer

Øivind Larsen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Dagfinn Hagen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Marit Hammer f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Lisbeth Trønnes Hagebakken f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer

Varamedlemmer

Gunn Bente Stenbrenden f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Morten Ravnkleven f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Ingar Kristiansen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Rønnaug Voldmo f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
Per Johnny Talaasen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste