ENGERDAL SOKN

2440 ENGERDAL 62 45 80 23 gry.holden@engerdal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 263 stemmer

Medlemmer

LIV KVEEN f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 315 stemmer
VIVIAN VESTAD f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
ARNT KJØLVANG f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 287 stemmer
TERJE LANGFLOEN f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
KAJA BENTZEN OLSSON f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
KRISTIN OPGÅRD f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer

Varamedlemmer

STEIN ERIK LUND f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer
FRED-JOHNNY ØSTBØL f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 268 stemmer
RONNY NESHEIM f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
KIRSTEN IRENE NILSEN NORDSVEEN f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
ANNE BERIT SOLVANG f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV KVEEN f. 1963 Heggeriset
2
VIVIAN VESTAD f. 1985 Engerdalssetra
4
KAJA BENTZEN OLSSON f. 1981 Heggeriset
5
FRED-JOHNNY ØSTBØL f. 1962 Hylleråsen
6
TERJE LANGFLOEN f. 1975 Engerdal
7
ANNE BERIT SOLVANG f. 1976 Hylleråsen
8
ARNT KJØLVANG f. 1967 Engerdal
9
KRISTIN OPGÅRD f. 1967 Hylleråsen
10
STEIN ERIK LUND f. 1965 Hylleråsen
11
RONNY NESHEIM f. 1974 Engerdalssetra