BØVERDALEN SOKN

2687 BØVERDALEN 61 21 73 39 kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 38 stemmer

Medlemer

Mina Rigmor Marstein f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
Oluf Reidar Kvålshagen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 45 stemmer

Varamedlemer

Lars Liulf Stee f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer
Heidi Kristin Fagersand f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer
Olav Dagfinn Kvålshagen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MINA RIGMOR MARSTEIN f. 1963 Bøverdalen
2
MAGNHILD SYNNØVE SKAMSDALEN f. 1950 Bøverdalen
3
OLAV DAGFINN KVÅLSHAGEN f. 1958 Bøverdalen
4
RAGNHILD ANNE AAMOT KVEEN f. 1952 Bøverdalen
5
LARS LIULF STEE f. 1970 Bøverdalen
6
OLUF REIDAR KVÅLSHAGEN f. 1955 Bøverdalen
7
HEIDI KRISTIN FAGERSAND f. 1968 Bøverdalen