BØVERDALEN SOKN

2687 BØVERDALEN 61 21 73 39 kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 38 stemmer

Medlemer

Mina Rigmor Marstein f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
Oluf Reidar Kvålshagen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 45 stemmer

Varamedlemer

Lars Liulf Stee f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer
Heidi Kristin Fagersand f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer
Olav Dagfinn Kvålshagen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MINA RIGMOR MARSTEIN f. 1964 Bøverdalen
2
MAGNHILD SYNNØVE SKAMSDALEN f. 1951 Bøverdalen
3
OLAV DAGFINN KVÅLSHAGEN f. 1959 Bøverdalen
4
RAGNHILD ANNE AAMOT KVEEN f. 1953 Bøverdalen
5
LARS LIULF STEE f. 1971 Bøverdalen
6
OLUF REIDAR KVÅLSHAGEN f. 1956 Bøverdalen
7
HEIDI KRISTIN FAGERSAND f. 1969 Bøverdalen