FÅVANG SOKN

2634 FÅVANG 61 28 43 50 post@stavechurch.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 209 stemmer

Medlemmer

Barbro Bråstad f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
Torger Lien f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Ragnar Stuen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer
Kari Hanne Rudrud f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer

Varamedlemmer

Einar Aarnes f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
Kristin Haukåen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
Arnt Rune Solbakken f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
Frans Maurits Hjelstuen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
Anita Elisabeth Amrud f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste