ØSTRE-GAUSDAL SOKN

Jordmorvegen 1, 2653 VESTRE GAUSDAL 61 24 89 40 td945@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 317 stemmer

Medlemmer

Inger Sofie Enger f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
Hanne Sæterbø Syversen f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
Annvei Kalrud Sjurrud f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Susanna Viveka Semskar f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
Karl Kleva f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
Grethe Skogli f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer

Varamedlemmer

Torstein Sagheim f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Kristin Garstad f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Bjørg Bjørnhaug f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Merethe Hansen f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
Inger Lucie Granamo f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste