KOLBU SOKN

Presterudgutua 65, 2847 KOLBU 61 14 70 10 kolbu@ostre-toten.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 399 stemmer

Medlemmer

Anne Kari Hovde f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Bodil Dotset Ringerud f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 430 stemmer
Hans Olav Sethne f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 418 stemmer
Arne Torstein Andersen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
Leni Bjerkeengen f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
Torkel Arvid Gaardløs f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 407 stemmer

Varamedlemmer

Maria Nøkleby f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 406 stemmer
Bjørn-Harald Thirud f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 406 stemmer
Geir Overland f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
Torkel Holje f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
Lars Olav Leirdal f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 400 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE KARI HOVDE f. 1963 Kolbu
2
ARNE TORSTEIN ANDERSEN f. 1974 Kolbu
3
BODIL DOTSET RINGERUD f. 1959 Kolbu
4
YNGVE LØKEN f. 1983 Kolbu
5
MARIA NØKLEBY f. 1996 Kolbu
6
GEIR OVERLAND f. 1969 Kolbu
7
BRITT INGA THIRUD-GJERDE f. 1987 Kolbu
8
TORKEL ARVID GAARDLØS f. 1961 Kolbu
10
LENI BJERKEENGEN f. 1987 Kolbu
11
TORKEL HOLJE f. 1978 Kolbu
12
LARS OLAV LEIRDAL f. 1961 Kolbu
13
HENRIETTE ALM f. 1988 Kolbu
14
HANS OLAV SETHNE f. 1972 Kolbu
15
JENNY SOLBERG f. 2003 Kolbu
16
BJØRN-HARALD THIRUD f. 1970 Kolbu
17
EVEN JØRGEN RINGEN f. 1958 Kolbu