BALKE SOKN

2848 SKREIA 61 14 70 20 balke@ostre-toten.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 519 stemmer

Medlemmer

Erik Haugom f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 584 stemmer
Hans Esben Gihle f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 562 stemmer
Mats Halvorsrud f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 553 stemmer
Hege Valler Alfstad f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 545 stemmer
Birgit Marie Nordengen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 543 stemmer
Tove Hensvold f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 536 stemmer
Vigdis Engen Holmstad f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 528 stemmer
Randi Balke Hveem f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 525 stemmer

Varamedlemmer

Audun Nilsen Aass f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
Jan Arne Lønseth f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 500 stemmer
Egil Olstad f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 500 stemmer
Liv Karin Kval f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 509 stemmer
Astrid Danbolt f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ERIK HAUGOM f. 1971 2850 Lena
2
MATS HALVORSRUD f. 1977 2848 Skreia
3
BIRGIT MARIE NORDENGEN f. 1956 2848 Skreia
4
AUDUN NILSEN AASS f. 1971 2850 Lena
5
VIGDIS ENGEN HOLMSTAD f. 1976 2848 Skreia
6
HANS ESBEN GIHLE f. 1974 2848 Skreia
7
TOVE HENSVOLD f. 1964 2848 Skreia
8
JAN ARNE LØNSETH f. 1970 2848 Skreia
9
EGIL OLSTAD f. 1964 2848 Skreia
10
LIV KARIN KVAL f. 1961 2850 Lena
11
HEGE VALLER ALFSTAD f. 1978 2848 Skreia
12
RANDI BALKE HVEEM f. 1953 2848 Skreia
13
ASTRID DANBOLT f. 1959 2848 Skreia
14
KJERSTI FLENES f. 1979 2848 Skreia
15
RANDI BJERKE f. 1973 2848 Skreia
16
ELI-ANNE RINGLUND f. 1950 2848 Skreia
17
ANNE LISE GRANUM LUNDBY f. 1976 2850 Lena
18
LIV GJERLAUG f. 1965 2848 Skreia