NORDLIEN SOKN

Hoff menighetskontor Tømmerholsvegen 320, 2850 LENA 61 16 59 10 hoff@ostre-toten.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 137 stemmer

Medlemmer

Marit Flågen Amundsen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
Guro Berg Narum f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
Oddner Stende f. 1952
Supplert kandidat 140 stemmer
Anne Brandal Rognstad f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 139 stemmer
Inger Helene Mørstad f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Rune Stende f. 1956
Supplert kandidat 136 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater