RAUFOSS SOKN

Kirkevegen 4, 2830 RAUFOSS 61 15 34 85 bh936@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 600 stemmer

Medlemmer

Ellen Strandlie f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 672 stemmer
Jørund Grimstveit f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 651 stemmer
Janne Bergum Stenseth f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 642 stemmer
Hege Eriksen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 630 stemmer
Bjarne Kjartan Thaule f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 619 stemmer
Bjørg Astri Østberg f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 616 stemmer
Stein Knutsen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 615 stemmer
Janne Elisabeth Stegane-Ruste f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 603 stemmer

Varamedlemmer

Jostein Gunnar Størkersen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 582 stemmer
Bodil Øfstaas Johansen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 599 stemmer
Kari Sørbøen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 599 stemmer
Inger Hellum Hagen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 594 stemmer
Anne Doris Pettersen Kampelien f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 591 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste