EINA SOKN

2840 REINSVOLL 61 19 72 15 ht436@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 357 stemmer

Medlemmer

LARS ARNE MJØRLUND f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 411 stemmer
KARI RINGERUD f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
HEIDI WENNEMO SANDBEKKEN f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
BJØRG GUNHILD ØYE LØKEN f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer
TERJE VESTBAKKEN f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer
ANITA VALLESETER DOKKE f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer

Varamedlemmer

ELDBJØRG DOTSETH f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
SISSEL SANGNÆS f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
ROLF ERIK HALLE f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
JANE ELIN BERG f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
HEGE TOKERUD f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS ARNE MJØRLUND f. 1964 Einavegen
2
KARI RINGERUD f. 1945 Einastranda
3
HEIDI WENNEMO SANDBEKKEN f. 1971 Koreavegen
4
PER RUNE AMLIEN f. 1966 Amlienvegen
5
SISSEL SANGNÆS f. 1966 Einastranda
6
JØRGEN SØNSTEBY f. 1967 Einastranda
7
BJØRG GUNHILD ØYE LØKEN f. 1953 Einavegen
8
ROLF ERIK HALLE f. 1968 Eina sentrum
9
ANITA VALLESETER DOKKE f. 1972 Hågårvegen
10
TERJE VESTBAKKEN f. 1968 Eina sentrum
11
JANE ELIN BERG f. 1959 Teiterudgutua
12
KJERSTI BEATHE OMDAHL BJØRNERUD f. 1971 Eina sentrum
13
ELDBJØRG DOTSETH f. 1959 Eina sentrum
14
HEGE TOKERUD f. 1979 Einastranda
15
ANITA HELENA VESTLIEN f. 1972 Eina sentrum
16
GEIR BRUNSTAD f. 1987 Einastranda