EINA SOKN

Svein Erik Strandlies veg 10, 2840 REINSVOLL 61 19 72 15 ht436@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 357 stemmer

Medlemmer

Lars Arne Mjørlund f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 411 stemmer
Kari Ringerud f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
Heidi Wennemo Sandbekken f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Bjørg Gunhild Øye Løken f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer
Terje Vestbakken f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer
Anita Valleseter Dokke f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer

Varamedlemmer

Eldbjørg Dotseth f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
Sissel Sangnæs f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
Rolf Erik Halle f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
Jane Elin Berg f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
Hege Tokerud f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS ARNE MJØRLUND f. 1965 Einavegen
2
KARI RINGERUD f. 1946 Einastranda
3
HEIDI WENNEMO SANDBEKKEN f. 1972 Koreavegen
4
PER RUNE AMLIEN f. 1967 Amlienvegen
5
SISSEL SANGNÆS f. 1967 Einastranda
6
JØRGEN SØNSTEBY f. 1968 Einastranda
7
BJØRG GUNHILD ØYE LØKEN f. 1954 Einavegen
8
ROLF ERIK HALLE f. 1969 Eina sentrum
9
ANITA VALLESETER DOKKE f. 1973 Hågårvegen
10
TERJE VESTBAKKEN f. 1969 Eina sentrum
11
JANE ELIN BERG f. 1960 Teiterudgutua
12
KJERSTI BEATHE OMDAHL BJØRNERUD f. 1972 Eina sentrum
13
ELDBJØRG DOTSETH f. 1960 Eina sentrum
14
HEGE TOKERUD f. 1980 Einastranda
15
ANITA HELENA VESTLIEN f. 1973 Eina sentrum
16
Geir Brunstad f. 1988 Einastranda