BJONEROA SOKN

Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 61 33 52 05 post@gran.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 122 stemmer

Medlemmer

Hans Kristian Struksnæs f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Lise Marie Vestland f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Liv Cathrine Tygsett Smerud f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Wenche Lien f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer

Varamedlemmer

Aud Helen Bølviken f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Inger Berven f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 191 stemmer
Wenche Sørum f. 1964
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LISE MARIE VESTLAND f. 1960 BJONEROA
2
HANS KRISTIAN STRUKSNÆS f. 1985 BJONEROA
3
INGER BERVEN f. 1956 BJONEROA
4
WENCHE LIEN f. 1978 BJONEROA
5
LIV CATHRINE TYGSETT SMERUD f. 1987 BJONEROA
6
AUD HELEN BØLVIKEN f. 1958 BJONEROA