FLUBERG SOKN

2860 HOV 61 12 66 70 arnhild.hagenborg@sondre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 195 stemmer

Medlemmer

OVE HAGENBORG f. 1958 , Skogsarbeider/vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
ELSA KARIN BRENDEN f. 1953 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
LOTTE NERENG LØNSTAD f. 1990 , Sosionom
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
ANN KRISTIN DYBHAVN f. 1970 , legesekretær
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
EIRIK BERGET JOHANSEN f. 1971 , Trailersjåfør
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer

Varamedlemmer

BODIL FINSTAD BRENDEN f. 1974 , hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
KARI OHREN NORDRAAK f. 1967 , lærer
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
THERESE MEYER BAINES f. 1964 , Sosionom
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELSA KARIN BRENDEN f. 1953, pensjonist Landåsbygda
2
PER-ARNE VERSTEEG BJØRNENG f. 1970, barnevernkonsulent Fluberg
3
KARI OHREN NORDRAAK f. 1967, lærer Vestsida
4
ANN KRISTIN DYBHAVN f. 1970, legesekretær Odnes
5
EIRIK BERGET JOHANSEN f. 1971, Trailersjåfør Landåsbygda
6
BODIL FINSTAD BRENDEN f. 1974, hjelpepleier Fluberg
7
LOTTE NERENG LØNSTAD f. 1990, Sosionom Fluberg
8
THERESE MEYER BAINES f. 1964, Sosionom Fluberg
9
OVE HAGENBORG f. 1958, Skogsarbeider/vaktmester Vestsida