FLUBERG SOKN

Søndre Land Menighetskontor Hovsbakken 4, 2860 HOV 61 12 66 70 arnhild.hagenborg@sondre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 195 stemmer

Medlemmer

Ove Hagenborg f. 1958 , Skogsarbeider/vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
Elsa Karin Brenden f. 1953 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
Lotte Nereng Lønstad f. 1990 , Sosionom
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
Ann Kristin Dybhavn f. 1970 , legesekretær
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Eirik Berget Johansen f. 1971 , Trailersjåfør
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer

Varamedlemmer

Bodil Finstad Brenden f. 1974 , hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
Kari Ohren Nordraak f. 1967 , lærer
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Therese Meyer Baines f. 1964 , Sosionom
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELSA KARIN BRENDEN f. 1954, pensjonist Landåsbygda
2
PER-ARNE VERSTEEG BJØRNENG f. 1971, barnevernkonsulent Fluberg
3
KARI OHREN NORDRAAK f. 1968, lærer Vestsida
4
ANN KRISTIN DYBHAVN f. 1971, legesekretær Odnes
5
EIRIK BERGET JOHANSEN f. 1972, Trailersjåfør Landåsbygda
6
BODIL FINSTAD BRENDEN f. 1975, hjelpepleier Fluberg
7
LOTTE NERENG LØNSTAD f. 1991, Sosionom Fluberg
8
THERESE MEYER BAINES f. 1965, Sosionom Fluberg
9
OVE HAGENBORG f. 1959, Skogsarbeider/vaktmester Vestsida