SKUTE SOKN

2860 HOV 61 12 66 70 post.kirken@sondre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 90 stemmer

Medlemmer

LARS NILS HOLST f. 1948 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
KOLBJØRN ENGELIEN f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
LOLA RUTH BORGHILD KOLKIN f. 1951 , Pensjonist7lærer
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
GRY ENGELUND f. 1968 , Kokk
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer

Varamedlemmer

ANNE METTE HAUG f. 1963 , Kokk
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
RANVEIG RØNNINGEN LINNERUD f. 1978 , Sosionom/musikklærer
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
PEGGY IRENE BRISKODDEN f. 1947
Tilføyd valgbar person 7 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS NILS HOLST f. 1948, Gårdbruker Vestsida
2
GRY ENGELUND f. 1968, Kokk Vestsida
3
KOLBJØRN ENGELIEN f. 1947, Pensjonist Vestsida
4
LOLA RUTH BORGHILD KOLKIN f. 1951, Pensjonist7lærer Vestsida
5
RANVEIG RØNNINGEN LINNERUD f. 1978, Sosionom/musikklærer Vestsida
6
ANNE METTE HAUG f. 1963, Kokk Vestsida