ØSTSINNI SOKN

2870 DOKKA 61 11 61 26 anita.roen@nordre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 375 stemmer

Medlemmer

Anne Elisabeth Sjåheim f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer
Mette Skogen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 399 stemmer
Gunn Helen Jettestuen Nilsen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 395 stemmer
Alice Hilda Lund f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 388 stemmer
John Egil Hansen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 386 stemmer
Mette Gulbrandsen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer

Varamedlemmer

Odd Inge Sanden f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 383 stemmer
Gro Sundby f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Ove Røbergshagen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
Roar Lindahl f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 374 stemmer
Ole Johan Olsen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 374 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste