LEIRSKOGEN SOKN

Leirskogvegen 661, 2930 BAGN 61 34 85 80 post.sor-aurdal@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 42 stemmer

Medlemmer

Anne-Grethe Ottosen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
Bente Bråten Dokken f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
Jon Nerødegård f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
Tom Nybråten f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer

Varamedlemmer

Rakel Nybråten f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Roger Nybråten f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 41 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste