HEDALEN SOKN

Hedalsvegen 2504, 3528 HEDALEN 61 34 85 80 post.sor-aurdal@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 189 stemmer

Medlemmer

Arne Storruste f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer
Anne Marie Skinnes Lie f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
Målfrid Joplassen Huseby f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
Anne Ingunn Grønhaug f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer

Varamedlemmer

Emmy Bakkom f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
Kari Delphin Holm f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Gunnar Olav Høgfoss f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Hege Breen Aspholt f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Oddbjørg Helene Brenden Hansen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste