BRUFLAT SOKN

Kyrkjevegen 26, 2890 ETNEDAL 61 12 13 20 post.etnedal@kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 204 stemmer

Medlemer

Magnhild Irene Claudius f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Torill Stubbene f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
Kjell Jørgen Fjeld f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 235 stemmer
Ronald Kyrre Rasmussen f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 229 stemmer
Grethe Nysveen Bjørnødegård f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 219 stemmer
Ingun Kompen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer

Varamedlemer

Svein Erik Slåttsveen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
Turid Fossen Nysveen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
Laila Stenseth f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Signe Marit Jøranli f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Elin Helene Solberg f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste