SKRAUTVÅL SOKN

2917 SKRAUTVÅL 61 35 90 00

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 151 stemmer

Medlemmer

Bodil Ulstølen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Knut Ove Hennum f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Håvard Meisdalshagen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
Marit Trøen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Rolf Karstein Rogstad f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Ellen Birgit Brenne f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer

Varamedlemmer

Jon Gladheim f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Anne Margrethe Kjørli f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Unni Bergum f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Ragnhild Sandnes Borgebund f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Aud Irene Lyseng f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste