HEGGE SOKN

2950 SKAMMESTEIN 61 35 25 78 kyrkjekontoret@oystre-slidre.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 126 stemmer

Medlemer

Arnstein Alund f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Anita Rudi f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Anne Berit Bolstad f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
Ingrid Hegge f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Liv Astrid Reinlie f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Bjørn Robøle f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer

Varamedlemer

Audun Brusveen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Siv Dahle f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
Marita Gram f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
Knut Harald Tveit Thune f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Anne Kristin Nordsveen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNSTEIN ALUND f. 1957
2
ANITA RUDI f. 1965
4
SIV DAHLE f. 1980
7
MARITA GRAM f. 1987
8
KNUT MELBY f. 1960
10
BJØRN ROBØLE f. 1972
11
INGRID HEGGE f. 1992
12
AUDUN BRUSVEEN f. 1980
13
WENCHE ONSTAD f. 1993