VANG SOKN

Tyinvegen 5145, 2975 VANG I VALDRES 61 36 95 90 gh575@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 152 stemmer

Medlemmer

Randi Elisabeth Bang Søndrol f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Chatrine Leine Nøkleby f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Ivar Jonny Søndrol f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Tor Martin Iversen f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Anders Daae Mæland f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Rita Helen Dalemark f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer

Varamedlemmer

Ragnhild Lund f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Maria Aaslund f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Unni Sandsengen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Olav Bøland f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Svenn Åge Sund f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste