FJELL SOKN

Solsvingen 90, 3034 DRAMMEN 32 98 91 00 fjell@drammen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 243 stemmer

Medlemmer

Egil Svein Fladmark f. 1938 , Tidligere rektor
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer
Eilin Ekeland f. 1959 , Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Ingvild Tågvold Flaten f. 1955 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
Bjørnulf Borge f. 1961 , Grosserer
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Halldis Kirkeng f. 1966 , Leder
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Anita Helgerud Johansen f. 1963 , Økonomisjef
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer

Varamedlemmer

Jørgen Haugseth f. 1972 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 245 stemmer
Christian Henrik Theiste f. 1971 , Prosjektdirektør
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
Marie Henriette Korsrud f. 1948 , Tidligere regnskapsfører
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
Berit Bastiansen f. 1949 , Tidl. barne-og ungdomsarb
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Jan Einar Johansen Langedal f. 1980 , Sjåførlærer
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
Se valgresultater for TUNSBERG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
EILIN EKELAND f. 1960, Seniorrådgiver
2
EGIL SVEIN FLADMARK f. 1939, Tidligere rektor
3
CHRISTIAN HENRIK THEISTE f. 1972, Prosjektdirektør
4
JØRGEN HAUGSETH f. 1973, Ingeniør
5
MARIE HENRIETTE KORSRUD f. 1949, Tidligere regnskapsfører
6
INGVILD TÅGVOLD FLATEN f. 1956, Lærer
7
HALLDIS KIRKENG f. 1967, Leder
8
ANITA HELGERUD JOHANSEN f. 1964, Økonomisjef
9
BERIT BASTIANSEN f. 1950, Tidl. barne-og ungdomsarb
10
JAN EINAR JOHANSEN LANGEDAL f. 1981, Sjåførlærer
11
BJØRNULF BORGE f. 1962, Grosserer