STRØMSØ SOKN

Knoffs gate 2, 3044 DRAMMEN 32 98 91 00 stromso@drammen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 0 stemmer

Medlemmer

BENITA CECILIE CHRISTENSEN f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
JANNE VERVIK HUSEBY f. 1975 , Regnskapskonsulent.
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
KRISTIN HAGLAND f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 268 stemmer

Varamedlemmer

STIG PEDERSEN f. 1972 , Forsikring i næringslivet
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
SVEIN BEKSRUD f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Se valgresultater for TUNSBERG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
KRISTIN HAGLAND f. 1973
3
STIG PEDERSEN f. 1972, Forsikring i næringslivet
4
SVEIN BEKSRUD f. 1952, Pensjonist
5
JANNE VERVIK HUSEBY f. 1975, Regnskapskonsulent.