SKOGER SOKN

Gramsborgveien 3, 3032 DRAMMEN 32 98 91 00 post.drammen@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 226 stemmer

Medlemmer

JAKOB VIK f. 1960 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
INGEBORG RØED f. 1982 , Politioverbetjent
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
BODIL AGNES STEEN SOFIENLUND f. 1961 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
HALLDIS CHRISTIANSEN SØRBY f. 1961 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
ANETTE BURUD FJELDHEIM f. 1976 , Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
SOLVEIG ØVREBØ STEEN f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer

Varamedlemmer

ERIK ØSTBØ GUNNERØD f. 1961 , Politi
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
TOR ARNE GJERRUD f. 1961 , Terminalarbeider
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
ANNE AASEN f. 1958 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 229 stemmer
UNNI STENSENG f. 1967 , Førstekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
ARNFINN BRÅTHEN f. 1950 , Kjemiingeniør
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
Se valgresultater for TUNSBERG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BODIL AGNES STEEN SOFIENLUND f. 1961, Avdelingsleder Skoger
2
JAKOB VIK f. 1960, Avdelingsleder Skoger
3
HALLDIS CHRISTIANSEN SØRBY f. 1961, Lektor Drammen
4
INGEBORG RØED f. 1982, Politioverbetjent Skoger
5
TOR ARNE GJERRUD f. 1961, Terminalarbeider Skoger
6
ERIK ØSTBØ GUNNERØD f. 1961, Politi Skoger
7
UNNI STENSENG f. 1967, Førstekonsulent Skoger
8
ARNFINN BRÅTHEN f. 1950, Kjemiingeniør Skoger
9
SOLVEIG ØVREBØ STEEN f. 1944, Pensjonist Skoger
10
ANETTE BURUD FJELDHEIM f. 1976, Førskolelærer Skoger
11
ANNE AASEN f. 1958, Sykepleier Skoger