KRØDSHERAD SOKN

3536 NORESUND 32 14 92 00 trulsnglesne@gmail.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 254 stemmer

Medlemmer

Gudrun Bjørka f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
Kristin Øverli f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
Elisabeth Solberg f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 287 stemmer
Olav Bjerkerud f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
Gjertrud Tr Glesne f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
Roy-Andre Midtgård f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 268 stemmer

Varamedlemmer

Eva Adina Kristiansen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
Mona Høgli f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 265 stemmer
Lisette Nyhus f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Dag Finn Halsen Olavsbråten f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Se valgresultater for TUNSBERG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste