KRØDSHERAD SOKN

3536 NORESUND 32 14 92 00 trulsnglesne@gmail.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for KRØDSHERAD SOKN
Se valgresultater for TUNSBERG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste