ÅROS SOKN

1384 ASKER 66754090 post@asker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 145 stemmer

Medlemmer

Arvid Askø f. 1953 , Fosterfar
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
Guro Høgeli Sjåfjell f. 1993 , Barneveileder
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Elisabeth Vold Ådnanes f. 1967 , Kantinemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Håkon Halvorsen f. 1964 , Spesialrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer

Varamedlemmer

Anne Hilde Askø f. 1955 , Skuespiller/forstermor
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
Gro Johansen f. 1970 , Innkjøper
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
Oddgeir Frøysok f. 1957 , Selvstendig næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARVID ASKØ f. 1955, Fosterfar Åros
2
ELISABETH VOLD ÅDNANES f. 1969, Kantinemedarbeider Åros
3
GURO HØGELI SJÅFJELL f. 1995, Barneveileder Åros
4
GRO JOHANSEN f. 1972, Innkjøper Åros
5
ODDGEIR FRØYSOK f. 1959, Selvstendig næringsdr. Åros
6
ANNE HILDE ASKØ f. 1957, Skuespiller/forstermor Åros
7
HÅKON HALVORSEN f. 1966, Spesialrådgiver Åros