ÅROS SOKN

1384 ASKER 66754090 post@asker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 145 stemmer

Medlemmer

ARVID ASKØ f. 1953 , Fosterfar
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
GURO HØGELI SJÅFJELL f. 1993 , Barneveileder
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
ELISABETH VOLD ÅDNANES f. 1967 , Kantinemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
HÅKON HALVORSEN f. 1964 , Spesialrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer

Varamedlemmer

ANNE HILDE ASKØ f. 1955 , Skuespiller/forstermor
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
GRO JOHANSEN f. 1970 , Innkjøper
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
ODDGEIR FRØYSOK f. 1957 , Selvstendig næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARVID ASKØ f. 1954, Fosterfar Åros
2
ELISABETH VOLD ÅDNANES f. 1968, Kantinemedarbeider Åros
3
GURO HØGELI SJÅFJELL f. 1994, Barneveileder Åros
4
GRO JOHANSEN f. 1971, Innkjøper Åros
5
ODDGEIR FRØYSOK f. 1958, Selvstendig næringsdr. Åros
6
ANNE HILDE ASKØ f. 1956, Skuespiller/forstermor Åros
7
HÅKON HALVORSEN f. 1965, Spesialrådgiver Åros