KILEBYGDA OG SOLUM SOKN

Klovholtvegen 46, 3729 SKIEN 35 50 63 50 solum.menighet@skien.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 369 stemmer

Medlemmer

Hallvard Kristian Ripegutu f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 412 stemmer
Åse Matre Dalene f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
Birgitte Gåsodden Hofsten f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer
Runar Fjeld f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 381 stemmer
Hilde Eline Eikåsen Holtren f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 379 stemmer
Thor Bjørholdt f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 373 stemmer

Varamedlemmer

Jorunn Haavind f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
Linda Buchanan Welfler f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
Else Kari Myhra Tovslid f. 1936
Nominasjonskomiteens liste 366 stemmer
Laila Synnøve Pedersen Haukedalen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 364 stemmer
Sieglinde Gertrude Johanna Gisholt f. 1945
Supplert kandidat 355 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater