SILJAN SOKN

Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN 35 94 11 74 menighetskontoret@siljan.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 186 stemmer

Medlemmer

Eva Velstad Kjær f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Ann-Kristin Løvviken Kiste f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
Brynjar Rismyhr f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer
Willy Solberg f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 208 stemmer
Ragne Feen Rønjom f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Halvor Staulen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer

Varamedlemmer

Kjell Morten Nystad f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Ragnhild Løver f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Gry Olaussen f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Tom Edler Paulsen f. 1959
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BRYNJAR RISMYHR f. 1948 Snurråsen, Siljan
2
RAGNE FEEN RØNJOM f. 1953 Snurråsen, Siljan
3
EVA VELSTAD KJÆR f. 1971 Rustadveien, Siljan
4
ANN-KRISTIN LØVVIKEN KISTE f. 1977 Holte Skog, Siljan
5
WILLY SOLBERG f. 1953 Opdalsveien, Siljan
6
GRY OLAUSSEN f. 1946 N Hesterønningen, Siljan
7
KJELL MORTEN NYSTAD f. 1954 Austadveien, Siljan
8
RAGNHILD LØVER f. 1945 Saga, Siljan
9
HALVOR STAULEN f. 1953 Snurråsen, Siljan