LANGESUND SOKN

Gamle lensmannsgården, 3970 LANGESUND 35 96 52 82 langesund.menighet@bamble.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 298 stemmer

Medlemmer

Magnus Meling Hallaråker f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Hilde Salen f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Henning Sørheim f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Marianne Tokheim f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Bodil Karin Romsaas f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 315 stemmer
Ingrid Verpe Nilsen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer
Sylvia Fuglset f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Erling Soldal f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer

Varamedlemmer

Rigmor Eek Pedersen f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Ellen Sørensen Iversen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
Susann Vibeke Rygh f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
Randi Marie Keihl f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer
Olav Vidar Landsverk f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MAGNUS MELING HALLARÅKER f. 1972 3961 Stathelle
2
HENNING SØRHEIM f. 1963 3970 Langesund
3
BODIL KARIN ROMSAAS f. 1970 3961 Stathelle
4
MARIANNE TOKHEIM f. 1978 3970 Langesund
5
ERLING SOLDAL f. 1960 3970 Langesund
6
HILDE SALEN f. 1990 3917 Porsgrunn
7
RIGMOR EEK PEDERSEN f. 1944 3970 Langesund
8
SYLVIA FUGLSET f. 1956 3960 Stathelle
9
ELLEN SØRENSEN IVERSEN f. 1963 3970 Langesund
10
SUSANN VIBEKE RYGH f. 1980 3970 Langesund
11
RANDI MARIE KEIHL f. 1946 3960 Stathelle
12
INGRID VERPE NILSEN f. 1955 3970 Langesund
13
OLAV VIDAR LANDSVERK f. 1946 3967 Stathelle