LANGESUND SOKN

Gamle lensmannsgården, 3970 LANGESUND 35 96 52 82 langesund.menighet@bamble.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 298 stemmer

Medlemmer

Magnus Meling Hallaråker f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Hilde Salen f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Henning Sørheim f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Marianne Tokheim f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Bodil Karin Romsaas f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 315 stemmer
Ingrid Verpe Nilsen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer
Sylvia Fuglset f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Erling Soldal f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer

Varamedlemmer

Rigmor Eek Pedersen f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Ellen Sørensen Iversen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
Susann Vibeke Rygh f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
Randi Marie Keihl f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer
Olav Vidar Landsverk f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MAGNUS MELING HALLARÅKER f. 1973 3961 Stathelle
2
HENNING SØRHEIM f. 1964 3970 Langesund
3
BODIL KARIN ROMSAAS f. 1971 3961 Stathelle
4
MARIANNE TOKHEIM f. 1979 3970 Langesund
5
ERLING SOLDAL f. 1961 3970 Langesund
6
HILDE SALEN f. 1991 3917 Porsgrunn
7
RIGMOR EEK PEDERSEN f. 1945 3970 Langesund
8
SYLVIA FUGLSET f. 1957 3960 Stathelle
9
ELLEN SØRENSEN IVERSEN f. 1964 3970 Langesund
10
SUSANN VIBEKE RYGH f. 1981 3970 Langesund
11
RANDI MARIE KEIHL f. 1947 3960 Stathelle
12
INGRID VERPE NILSEN f. 1956 3970 Langesund
13
OLAV VIDAR LANDSVERK f. 1947 3967 Stathelle