ØYFJELL SOKN

3890 VINJE 35 07 34 80 per.sorensen@telefiber.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 35 stemmer

Medlemer

Gudny Anne Lid Unhjem f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer
Karin Drivarbekk f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer
Jorunn Rorge f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 38 stemmer
Åse Marit Kleiv Dale f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 37 stemmer

Varamedlemer

Wenche Seltveit Skolås f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
Knut Gunnar Rorge f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
Anne Lise Øygarden f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 34 stemmer
Marit Lindestad Holte f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 34 stemmer
Britt Marie Staaland f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 33 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
JORUNN RORGE f. 1957 Øyfjell
2
GUDNY ANNE LID UNHJEM f. 1955 Øyfjell
3
KARIN DRIVARBEKK f. 1956 Øyfjell
4
ÅSE MARIT KLEIV DALE f. 1980 Øyfjell
5
WENCHE SELTVEIT SKOLÅS f. 1967 Øyfjell
6
ANNE LISE ØYGARDEN f. 1968 Øyfjell
7
MARIT LINDESTAD HOLTE f. 1977 Øyfjell
8
KNUT GUNNAR RORGE f. 1958 Øyfjell
9
BRITT MARIE STAALAND f. 1975 Øyfjell