HØYDALSMO OG LÅRDAL SOKN

Storvegen 60, 3880 DALEN 35 07 52 30 kyrkjekontoret@tokke.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 74 stemmer

Medlemer

Jon Oddvar Ljosdal f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Marit Skinlo Djuve f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Gunlaug Aasne Aalandslid f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Ingrid Staver f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Astrid Margareth Grønlid f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Signe Øygarden Tveito f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer

Varamedlemer

Gunhild Berit Lofthus f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Agnes Wik Holte f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Asgerd Sollaug Noraberg f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Torill Signe Gullseth f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Marie Heggem Sætaberget f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGRID STAVER f. 1993 Lårdal
2
AGNES WIK HOLTE f. 1949 Høydalsmo
3
JON ODDVAR LJOSDAL f. 1951 Lårdal
4
MARIT SKINLO DJUVE f. 1949 Lårdal
5
ASTRID MARGARETH GRØNLID f. 1962 Høydalsmo
6
GUNLAUG AASNE AALANDSLID f. 1947 Lårdal
7
Asgerd Sollaug Noraberg f. 1944 Høydalsmo
8
SIGNE ØYGARDEN TVEITO f. 1949 Lårdal
9
GUNHILD BERIT LOFTHUS f. 1956 Høydalsmo
10
TORILL SIGNE GULLSETH f. 1951 Lårdal