HØYDALSMO OG LÅRDAL SOKN

Storvegen 60, 3880 DALEN 35 07 52 30 kyrkjekontoret@tokke.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 74 stemmer

Medlemer

Jon Oddvar Ljosdal f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Marit Skinlo Djuve f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Gunlaug Aasne Aalandslid f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Ingrid Staver f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Astrid Margareth Grønlid f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Signe Øygarden Tveito f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer

Varamedlemer

Gunhild Berit Lofthus f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Agnes Wik Holte f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Asgerd Sollaug Noraberg f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Torill Signe Gullseth f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Marie Heggem Sætaberget f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGRID STAVER f. 1992 Lårdal
2
AGNES WIK HOLTE f. 1948 Høydalsmo
3
JON ODDVAR LJOSDAL f. 1950 Lårdal
4
MARIT SKINLO DJUVE f. 1948 Lårdal
5
ASTRID MARGARETH GRØNLID f. 1961 Høydalsmo
6
GUNLAUG AASNE AALANDSLID f. 1946 Lårdal
7
Asgerd Sollaug Noraberg f. 1943 Høydalsmo
8
SIGNE ØYGARDEN TVEITO f. 1948 Lårdal
9
GUNHILD BERIT LOFTHUS f. 1955 Høydalsmo
10
TORILL SIGNE GULLSETH f. 1950 Lårdal