VINJE OG NESLAND SOKN

3890 VINJE 35 06 25 85 kyrkjekontoret@vinje.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 149 stemmer

Medlemer

Ingfrid Solberg f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Bjørn Terje Bjugn f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Margit Nordstoga f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Gunnbjørg Bringsvær f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Anne Tone Aasbø f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Heidi Loddengaard Lofthus f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer

Varamedlemer

Hanna Jordstøyl f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN TERJE BJUGN f. 1959 Øvre drottning 10 3890 Vi
2
INGFRID SOLBERG f. 1974 Åbøvegen 9 3890 Vinje
3
HEIDI LODDENGAARD LOFTHUS f. 1971 Våmartveitvegen 46 3890 V
4
HANNA JORDSTØYL f. 1946 Våmartveit 173 3890 Vinje
5
GUNNBJØRG BRINGSVÆR f. 1967 Dalsvegen 1180 3890 Vinje
6
ANNE TONE AASBØ f. 1956 Åbøvegen 19 3890 Vinje
7
MARGIT NORDSTOGA f. 1960 Smørklepp 26 3893 Vinjesv