GRUNGEDAL SOKN

3895 EDLAND 35 06 25 87 kyrkjeverja@vinje.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 88 stemmer

Medlemer

Gerd Elisabeth Danbolt Svalastog f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
Tone Edland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Agnar Bratland f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Gudmund Tore Tveito f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Mari Øien f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer

Varamedlemer

Nora Gardsteig f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Ingebjørg Nordgarden Bråstøyl f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Ragnvald Christenson f. 1939
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Gunhild Hæge Dalen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Tore Olav Svalastog f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TONE EDLAND f. 1972 Bygdevegev 3895 Edland
2
AGNAR BRATLAND f. 1950 Haukelivegen 6164 3895 Ed
3
NORA GARDSTEIG f. 1963 Bygdevegen 72 3895 Edland
4
GUNHILD HÆGE DALEN f. 1967 Hauganvegen 6 3895 Edland
5
RAGNVALD CHRISTENSON f. 1941 Storegutvegen 257 3895 Ed
6
GUDMUND TORE TVEITO f. 1950 Øvre Heddebruvegen 3895 E
8
TORE OLAV SVALASTOG f. 1952 Grungedal
9
10
MARI ØIEN f. 1969 Nedre Heddebruvegen