RISØR SOKN

4950 RISØR 37 15 03 21 sekretaer@risor.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 560 stemmer

Medlemmer

Ole Henrik Grønn f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 675 stemmer
Lill Jorunn Bredal Larsen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 665 stemmer
Marianne Rundholt f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 631 stemmer
Ingvar Lillehammer f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 599 stemmer
Bjørg Synnøve Sørdal f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 593 stemmer
Gerd Norli Ruud f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 571 stemmer

Varamedlemmer

Jorunn Andsem f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 564 stemmer
Brita Jønland Berg f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 562 stemmer
Ola Haakon Berger f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 556 stemmer
Bente Dahl f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 553 stemmer
Arne Juell Myklebust f. 1949
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste