LANDVIK SOKN

Reddalsveien 268, 4886 GRIMSTAD 37 09 01 00 landvik.menighet@grimstad.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 426 stemmer

Medlemmer

Astrid Stalleland Knutson f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
Jennie Hørte Vigsnes f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 509 stemmer
Torjus Stalleland f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 505 stemmer
Terje Sandkjær f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer
Linda Heldal f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 449 stemmer
Sverre Edvard Refsnes f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Kamilla Aamot f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 446 stemmer
Bjørgulf Lauvdal f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer

Varamedlemmer

Astrid Marie Skarvang f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
Knut Salve Lunden f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 426 stemmer
Jens Krogsgaard Salvesen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 411 stemmer
Marit Johanne Halvorsen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
Kjell Åge Røiland f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 412 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste