BARBU SOKN

Nyli terrasse 2, 4844 ARENDAL 37 01 34 61 barbu.menighet@agderkirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 658 stemmer

Medlemmer

Mette Barth f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 771 stemmer
Aud Findal Dahl f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
Wenche Irene Bergerud Nygaard f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 703 stemmer
Tormod Stene Hansen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 702 stemmer
Brit Elisabeth Bugge Mjåvatn f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 686 stemmer
Elin Aanonsen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 684 stemmer
Einar Bore f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 681 stemmer
Premil Monrad Vigerstøl-Olsen f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 675 stemmer

Varamedlemmer

Knut Brørvik f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 663 stemmer
Leif Jarle Strøm Deila f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 648 stemmer
Marie Fiane-Mo f. 1983
Tilføyd valgbar person 10 stemmer
Vivian Steimler Nærdal f. 1982
Tilføyd valgbar person 8 stemmer
Anne Cathrine Knudsen-Baas f. 1983
Tilføyd valgbar person 8 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
METTE BARTH f. 1954 JENS GJERLØWS VEI
2
AUD FINDAL DAHL f. 1950 SYVSTJERNEVEIEN
3
EINAR BORE f. 1949 NORDRE KIRKEFJELL
4
TORMOD STENE HANSEN f. 1954 SYVSTJERNEVEIEN
5
BRIT ELISABETH BUGGE MJÅVATN f. 1960 STENSÅSVEIEN
6
LEIF JARLE STRØM DEILA f. 1965 BARBUGÅRDSVEIEN
8
ELIN AANONSEN f. 1976 BRATTHENGET
9
KNUT BRØRVIK f. 1960 KRØGENESVEIEN
10
PREMIL MONRAD VIGERSTØL-OLSEN f. 1978 NORDÅSVEIEN