TROMØY SOKN

Elgveien 32, 4818 FÆRVIK 37 01 36 46 tromoy.menighet@agderkirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 507 stemmer

Medlemmer

Astrid Saudland f. 1970 , Demensrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 635 stemmer
Britt Mi Ree Abrahamsen f. 1973 , Forfatter,kunstner,lærer
Nominasjonskomiteens liste 554 stemmer
Elin Manneråk Aase f. 1975 , Administrativ rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
Kari Helene Syversen Kullerud f. 1961 , Museumspedagog
Nominasjonskomiteens liste 539 stemmer
Nicolas Rosendal Bech f. 2000 , Student
Nominasjonskomiteens liste 538 stemmer
Øystein Lien f. 1957 , Foreldreveileder
Nominasjonskomiteens liste 536 stemmer

Varamedlemmer

Hilde Helene Eikelia f. 1967 , Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
Nils Kristian Lofstad f. 1963 , Selger
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
Inger Marit Knutsen Simonstø f. 1960 , Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
Annette Wilma Helms-Lindenburger f. 1966 , Spesialpedagog
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
Marit Evensen f. 1981 , Produksjonsmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 499 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ASTRID SAUDLAND f. 1971, Demensrådgiver Høydebakken
2
NICOLAS ROSENDAL BECH f. 2001, Student Tybakken
3
KARI HELENE SYVERSEN KULLERUD f. 1962, Museumspedagog Jonsvoll
4
NILS KRISTIAN LOFSTAD f. 1964, Selger Alve
5
INGER MARIT KNUTSEN SIMONSTØ f. 1961, Helsesekretær Tromøy kirkevei
6
ELIN MANNERÅK AASE f. 1976, Administrativ rådgiver Hastensund
7
ANNETTE WILMA HELMS-LINDENBURGER f. 1967, Spesialpedagog Jonsvoll
8
BRITT MI REE ABRAHAMSEN f. 1974, Forfatter,kunstner,lærer Tromøy kirkevei
9
MARIT EVENSEN f. 1982, Produksjonsmedarbeider Revesand
10
ØYSTEIN LIEN f. 1958, Foreldreveileder Omdal
11
HILDE HELENE EIKELIA f. 1968, Pedagogisk leder Tybakken